Close

JUDr. Michal Stach

Advokát

Kontakt


JUDr. Michal Stach, advokát (ev.č. ČAK 16877)

Na Hradbách 56,
377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 04848705

Telefon: 776 354 154

Email: stach@ak-jh.cz
Datová schránka: d37qypb

Poskytované služby

Občanské právo

Příprava a sepis všech typů smluv, Zastupování před soudy v občanském soudním řízení, Zastupování v exekučním řízení, Zastupování v insolvenčním řízení, Spolkové právo

Obchodní právo

Příprava a sepis smluv, Právo společností (příprava dokumentů k založení společnosti, včetně zajištění služeb notáře aj.)

Trestní právo

Komplexní zajištění obhajoby v rámci trestního řízení (přípravné řízení i řízení před soudy), včetně vykonávacího řízení, Uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody v trestním řízení, Zajištění všech dokumentů v případě řízení o zahlazení odsouzení

Správní právo

Komplexní zastupování před správními orgány i před soudy v rámci správního soudnictví, Sepis dokumentů, Příprava a sepis právních rozborů
Vymáhání pohledávek

Komplexní zastupování v rámci vymáhání pohledávek od předsoudní fáze až po případné exekuční řízení, Sepis dohod o uznání dluhu a úhrady formou splátek

Převody nemovitostí

Příprava a sepis smluv o převodu nemovitostí, včetně jednání s protistranou

Advokátní úschovy

Zastoupení ve věci výživy a výchovy nezletilých dětí, včetně úpravy styku s nezletilými, Úprava majetkových poměrů před a po rozvodu manželství, Zastoupení při rozvodu manželství,

Odměna

Cenu za poskytnuté právní služby je stanovena vždy po domluvě s klientem jako hodinová sazba, úkonová odměna, paušální odměna nebo není-li dohodnuto jinak, dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. v platném znění.

Kontakt

Na Hradbách 56, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika